24.07.2019
 Essay regarding Pestel Research Google

QUİZ 5

Soru1 YANIT

Öz Sermaye sama dengan Dağıtılmayan Sermaye + Sermaye

Öz Sermaye = 400. 000 & 300. 1000

-------------------------------------------------

Öz Sermaye = 700. 000 TL.

Borçlar / Öz Sermaye = 0. seventy five ise

Borçlar sama dengan 700. 000*0. 75

-------------------------------------------------

Borçlar = 525. 000 TL = Kısa Vadeli Borçlar ( bilançoda kısa geri ?deme taksitli borçlar kalemi var sadece) Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar sama dengan Borçlar + Öz Sermaye Dönen Va + 500. 000 sama dengan 525. 1000 + seven-hundred. 000

-------------------------------------------------

Dönen Va. = 725. 000 TL

Toplam Varlıklar = Dönen Var. + Duran Va.

Toplam Varlıklar sama dengan 725. 000 + 500. 000

-------------------------------------------------

Toplam Varlıklar = 1 . 225. 000 TL

Toplam Var. Devir Hızı = Net Satışlar as well as Ort. Toplam varlıklar 3= Net satışlar / 1 . 225. 000

-------------------------------------------------

Net Satışlar = 3. 675. 000 TL

Alacakların Devir Hızı = Satışlar / Ort. Espasmo. Alacaklar 12 = three or more. 675. 000 / Ort. Alacaklar

-------------------------------------------------

Ort. Alacaklar = 306. 250 TL

Brüt Kar Marjı sama dengan Satışlar – Satış Maliyeti / net satışlar ( burada gelir tablosu olmadığı için Satışlar = net satışlar alınmıştır. ) 0, 4 = 3. 675. 000- SMM / a few. 675. 500

-------------------------------------------------

SMM = 230. 500 TL

Stok Devir Hızı sama dengan SMM as well as Ort. Stoklar

on the lookout for = 220. 500 as well as Ort. Stoklar

-------------------------------------------------

Ort. Stoklar sama dengan 24. 500 TL

Alacakların Devri Hızı = Satışlar / Ort. Tic. Alacaklar 12 = 3. 675. 000 as well as Tic. Alacaklar

-------------------------------------------------

Alacaklar = 306. two hundred fifity TL

Dönen Varlıklar sama dengan Kasa + Alacaklar & Stoklar

725. 000 = Kasa + 306. 250 & 24. five-hundred

-------------------------------------------------

Kasa = 394. 250 TL

AktiflerPasifler

Kasa 394. 250| Borçlar Kısa 525. 000| Alacaklar 306. 250|

Stoklar twenty four. 500|

Dönen Varlıklar 725. 000| Sermaye 400. 000| Duran Varlıklar 500. 000| Dağıtılmayan Karlar 300. 000| Toplam Aktifler 1 . 225. 000| Toplam Pasifler 1 ) 225. 500

-------------------------------------------------

Satışlar = three or more. 675. 1000 TL

Soru 2 YANIT.

Alacakların Tahsil Hızı sama dengan Net Satışlar / Alacaklar

Alacakların Tahsil Hızı sama dengan 360 /40 = on the lookout for gün sama dengan 11. two hundred and fifty. 000 / Ort. Alacaklar -------------------------------------------------

Ort. Alacaklar = 1 . two hundred and fifty. 000 TL

Net Kar Marjı sama dengan net Kar / Net Satışlar

0. 40 *11. 250. 000 sama dengan Brüt Kar

-------------------------------------------------

Brüt Kar = several. 375. 1000 TL

Kar = Gelir – Maliyet

Brüt Kar sama dengan Satış Geliri - SMM

3. 375. 000 sama dengan 11. two hundred fifty. 000 – SMM

-------------------------------------------------

SMM = 7. 875. 1000

Stok Dev. Hızı sama dengan SMM as well as Ort. Stoklar

3. 15 sama dengan 7. 875. 000 / Ort. Stoklar

Ort. Stoklar = 2 . 500. 500 TL

Ort. Stok = (Dönem Sonu Stok – Dönem Başı Stok ) / two 2 . five-hundred. 000 *2 = Dönem Sonu Stok – 2 . 375. 500

-------------------------------------------------

Dönem Sonu Stok = 2 . 625. 500 TL

Faaliyet Gideri as well as Satışlar sama dengan 0. summer

Faaliyet Gideri = 11. 250. 1000 * 0. 06

-------------------------------------------------

Faaliyet Gideri = 675. 000 TL

Brüt Kar = Faaliyet Geliri- Faaliyet Gideri

3. 375. 000 sama dengan Faaliyet Geliri – 675. 000

-------------------------------------------------

Faaliyet Geliri = 2 . seven-hundred. 000

Faiz Karşılama Oranı = Net Kar – Faiz Giderleri / Faiz Giderleri Net Kar = ( net Faliyet Geliri – Net Faiz Gideri) *0. twenty eight

Net Kar = ( 2 . seven-hundred. 000 – X)*0, twenty-eight

Faiz Karşılama Oranı = [(2. 700. 1000 –X)*0, twenty-eight – By ]/X

9x= 756. 000-0. 28X-X

-------------------------------------------------

X =Net Faiz Gideri sama dengan 91. 304 TL

Vergi Öncesi Kar = 2 . 700. 1000 –91. 304

-------------------------------------------------

Vergi Öncesi Kar = installment payments on your 608. 696 TL

-------------------------------------------------

Vergi Oranı %28 sama dengan 734. 435 TL

Vergi Sonrası Kar = 2608696 – 734435...